bolest paradajzPoleganje paradaza ( prouzrokovači: Pythium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Phytophthora spp., Alternaria spp.) je bolest koja pravi velike štete na biljkama koje se gaje iz rasada i u gustom sklopu.

Simptomi: Ova bolest se ispoljava u fazi klijanja semena, nicanja biljaka i u vreme formiranja kotiledona i prvog para pravih listova. Na prizemnom delu mladih biljaka, u zoni korenovog vrata, nastju vodenaste pege koje se brzo uvećavaju a zaraženo tkivo se sužava i suši. Usled toga biljke poležu i uginjavaju. Na zahvaćenim delovima biljke nalazi se siva, buđasta navlaka.


Prenošenje i održavanje. Sve gljive koje izazivaju ovaj poremećaj su „zemljišni paraziti“ koji se u uslovima visoke vlažnosti zemljišta i vazduha, slabe osvetljenosti i guste setve aktiviraju čim seme proklija, te zaražavaju mladu biljku.

Suzbijanje: Za setvu koristiti isključivo zdravo i dezinfikovano seme i   dezinfestiran ( bez štetnih organizama ) supstrat. Ukoliko je zemljište već korišćeno za proizvodnju povrća, dezinfestaciju vršiti hemijskim ili termičkim putem. U rasadniku provetravanjem kontrolisati temperaturu i vlagu    vazduha. Nakon izvršene setve ( posebno ako nije korišćen dezinfestiran  supstrat) potrebno je zemlju zaliti Previkur-om ( Bevikur-om N, Rival-om,  Nimbos-om ) u koncentraciji 25 ml / 10 l vode. Tretman ponoviti za 7-10dana pred rasađivanje.