Proizvodi iz Nova linije proizvedeni su od najkvalitetnijih sirovina, bez primesa i potpuno su rastvorljivi. Koriste se u bezemljišnom uzgoju (treset, kamena vuna...), kao i svim drugim načinima uzgoja gde postoji sistem navodnjavanja kap po kap. Mogu se kombinovati sa drugim proizvodima iz Nova linije i sa đubrivima tipa Solinure, Agrolution ili samostalno. Stručni tim preduzeća Virginia d.o.o. obučen je za rad sa savremenim ICL softverom, uz pomoć koga može napraviti preporuke za prihranu svakog Vašeg useva u zemljišnom ili bezemljišnom uzgoju.

Nova1

 

Nova2