Z304 1Z 304 F1 je visoki hibrid paradajza, namenjen proizvodnji u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju. Posebno je atraktivan zbog svoje izrazite krupnoće i prepoznatljive crvene boje koji ga na tržištu lako izdvajaju. Zbog svoje otpornosti posebno je pogodan za gajenje na otvorenom polju.

 

Masa ploda: 275-400 g

 

Oblik ploda: blago spljošten, izrazito krupan, mesnat, jarko crvene boje, ukusa koji podseća na domaći paradajz

 

Ranostasnost: rani hibrid

 

Sezona gajenja: rana, kasna i celogodišnja u zatvorenom i na otvorenom polju. Rez/tol: V, F1, F2, T0MV, TSWV, N, C5

Z304 2