Nema planiranih testiranja Pindstrup supstrata u 2012 godini.

 

Tokom 2011 god. urađena su sledeće ispitivanja:

 

1. Testiranje Pindstrup smeša za uzgoj paradajza i papriek u tresetu u saksijama. Cilj ogleda je bio provera mogućnosti korišćenja istog treseta više sezona. Treset koji je korišćen 2011 god. je korišćen i tokom 2010 i 2009 god. S obzirom da tokom proizvodnje u 2011 god. nije bilo problema sa  bolestima mogli smo zaključiti da se Pindstrup supstrat u tresetnoj proizvodnji može koristiti više sezona. Mogućnost korišćenja istog treseta više sezona je izuzetno bitna jer značajno pojeftinjuje proizvodnju.

 

2. Testiranje Pindstrup supstrata u proizvodnji duvana u "Foalting" sistemu uzgoja. Za ovu namenu koristili smo Pindstrup Orange 0-6 mm. Supstrat je pokazao niz prednosti u odnosu na druge korišćene supstratne smeše.