Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum)

Bela leptirasta vaš je jedna od najštetnijih vrsta insekata na biljkama gajenim u zatvorenom prostoru. Odrasli insekt je sitan, beo, sličan leptiru, sa telom i krilima prekrivenim finom, belom voštanom prevlakom. Jaja su sitna, pričvšćena za naličje lista. U toku godine ova štetočina razvija 8-10 generacija, tako da vrlo brzo može doći do prenamnoženja i velikih šteta.

Štetnost: Sisanjem sokova duž lisnih nerava vaši iscrpljuju biljku, lišće postepeno žuti, nekrotira i opada. Tokom ishrane vaši luče mednu rosu koju naseljavaju saprofitne gljive čađavice i utiču na smanjenje fotosinteze, a plodovi postaju prljavi i neugledni.

Suzbijanje: Primenjivati sve mere preventivne borbe kao što su: uništavanje korova u plasteniku i oko njega, uništavanje otpadnog materijala iz plastenika, redovna kontrola biljaka. Čim se primeti jedna vaš na 100 biljaka započeti hemijsko suzbijanje, jer kasnije tretiranje kada je napad već velik, može samo na kratko da smanji intezitet i jačinu napada. Osim toga suzbijanje je otežano zbog istovremene pojave raznih razvojnih stadijuma, koji su različito osetljivi prema insekticidima. Telo larvi i lutki je obavijeno voštanom navlakom koja ih štiti od delovanja insekticida.

Nove metode bobre podrazumevaju primenu predatora bele leptiraste vaši. Naša dosadašnja iskustva potvrdila su mogućnost efikasne zaštite od bele leptiraste vaši u paradajzu, paprici i cvećarstvu. Više o ovome pročitajte u delu sajta posvećenom biološkoj zaštiti.