Lisne vaši (fam. Aphididae)

Ove štetočine usled sposobnosti brzog prenamnoženja mogu dovesti do pojave da čitava lisna površina bude prekrivena kolonijama vaši.

Štetnost: Lisne vaši mogu napasti biljke već u prvim fazama razvoja. Štete koje vaši nanose su dvojake. Sisanjem sokova usporavaju porast biljke i razvoj plodova, a osim toga luče mednu rosu koju naseljavaju gljive čađavice. Vaši napadaju mlado, vršno lišće i dovode do njegovog kovrdžanja i uvijanja.

Vaši su vektori (prenosioci) virusa koji mogu uništiti čitavu proizvodnju, tako da je ova njihova indirektna štetnost, često mnogo opasnija.

Suzbijanje: Hemijsko suzbijanje je najefikasnije za smanjenje populacije lisnih vašiju. Ukoliko u proizvodnji koristimo bumbare (i / ili predatore) potrebno je izabrati neki selektivni insekticid, koji neće nauditi korisnim insektima (bumbarima i predatorima). U tom slučaju možemo korisiti preparate poput Chess-a (čes).

U proizvodnji bez bumbara i predatora, izbor preparata je mnogo veći, pa možemo izabrati neki iz grupe neonikotinoida.