Lisni mineri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Phytomyza horticola)

Štetnost: Lisni mineri su polifagne štetočine čije larve obrazuju linijske mine na listovima biljaka. Kod jačeg napada mine se ukrštaju i spajaju zahvatajući veliki deo liske, usled čega se smanjuje asimilaciona površina i list se suši. Osim mina na listovima se javljaju i sitne, svetle pege usled dopunske ishrane i polaganja jaja koje ženke legalicom unose pod pokožicu lista.

Suzbijanje: Primena sistemičnih insekticida ima uticaja na ovu štetočinu.