Korenove nematode (Meloidogyne sp.)

Nematode su jedan od glavnih problema u proizvodnji paradajza širom sveta. U periodu 1995 - 1998. god. Niritovi selekcioneri razvili su novu seriju visokih hibrida sa otpornošću na nematode. Nemo Netta je vodeći hibrid te serije
i jedan od prvih i najboljih koji postoji na svetu. 

I kod nas mnogi regioni sa intenzivnom povrtarskom proizvodnjom imaju velike probleme u proizvodnji sa nematodama. Pravilan odabir hibrida uz dobro sprovođenje agrotehničkih mera u velikoj meri može osigurati uspeh i sigurnost proizvodnje.

Štetnost: Ove štetočine prouzrokuju oštećenja na korenu u vidu zadebljanja - guke, gale, kvržice koje mogu biti različitih dimenzija i veličine. Napadnute biljke zaostaju u porastu, a pri suvom i toplom vremenu venu i lišće dobija bledu nijansu. Čitava biljka prevremeno sazreva, prinos je slabiji, a pri jačem napadu može se desiti da cela biljka propadne. Osim toga oštećena tkiva predstavljaju ulazna vrata za napad mnoštva patogenih mikroorganizama, čime se uginjavanje i propadanje znatno ubrzava.

Suzbijanje: Potrebno je obolele biljke obavezno počupati i spaliti, ne gajiti osetljive biljke na istom mestu najmanje 3 godine, koristiti otporne hibride (kao što su Nemo Netta, Nemo Tammi, Viva, Z 304, Shani, Nuenda...), vršiti povremeno zasušivanje zemljišta (pošto su nematode osetljive na sušu) i hlađenje zemljišta kvalitetnim malč folijama u cilju smanjenja populacije ovih štetočina.

Za razliku od paradajza, kod drugih kultura, poput krastavca ili paprike, ne postoje hibridi sa tolerancom na nematode. U tom slučaju najbolje je gajiti u "bezzemljišnom" uzgoju, poput uzgoja u saksijama u tresetu ili kamenoj vuni. 

Upotrebom fumiganata koji imaju širok spektar delovanja, pored ostalih zemljišnih štetočina, mikroorganizama i korova, uništavaju se i nematode. Za te svrhe koristiti Basamid granulat (35-40 dana pred sadnju biljaka). Preporučuje se prvo setva test biljke (na maloj površini), kao što je salata, radi provere da li je sredstvo isparilo iz zemljišta, kako bi se izbegli efekti preparata na klijavost planirane kulture.

U toku vegetacije može se primeniti i neki nematocid (Vajdat).