Šampinjonske mušice (Sciaridae, Phoridae)

Odrasli insekti šampinjonskih mušica fam. Sciaridae nežne su građe, sitni, dužine oko 2 mm, crne glave i grudi, dugih pipaka. Larve su sjajno-bele boje, sa uskom crnom glavom, dužine do 5 mm.

Odrasle jedinke šampinjonskh muva fam. Phoridae vrlo su sitni insekti, tela kraćeg od mušica, kratkih krila, nogu 2-3 puta dužih od tela i vrlo kratkih pipaka. Larve su sjajno-bele ili žućkaste boje, kraće od larvi mušica, sa uskom svetlom glavom.

Štetnost: Larve mogu načiniti velike štete još u rasadu, izgrizajući podzemne delove mladih biljaka, dok na odraslim biljkama izgrizaju biljno tkivo u predelu osnove stabla, usled čega biljke pod uticajem sopstvene težine pucaju, lome se i poležu.

Odrasli insekti šampinjonskih mušica na svom telu mogu preneti grinje, nematode, bakterije i spore gljiva iz rodova Pythium i Fusarium i na taj način mogu prouzrokovati mnoge indirektne štete.

Suzbijanje: Štetočina veoma brzo razvija rezistentnost na insekticide. Iz tog razloga insekticidi su obično efikasni prilikom prvih tretiranja, da bi zatim njihova primena veoma malo uticala na populaciju štetočina.

Za potrebe cvećara (gde ova štotečina pravi ogromne probleme) prteporučujemo primenu biloloških mera borbe, odnosno predatora. Virginia d.o.o. već godinama uvozi predatore za kontrolu ove štotočine.