Zapadni ili kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis) i Duvanov trips (Thrips tabaci)

 

Kalifornijski trips je sitan insekat, izduženog tela koji se teško vidi golim okom. Jaja su vrlo sitna, biserno-bele boje. Ova štetočina je izraziti polifag, napada veliki broj gajenih biljaka, a živi i hrani se na mnoštvu korovskih biljaka. Predstavlja jednu od najopasnijih štetočina biljaka u zatvorenom prostoru.

Duvanov trips je polifagna štetočina koja pored duvana štete pravi i na velikom broju biljnih vrsta. Na paprici, krastavcu i tikvama može pričiniti znatne štete, dok je na paradajzu značajniji kao prenosilac virusa.

Štetnost: Imaga i larve se hrane sisanjem biljnih sokova na lišću, stablu, pupoljcima,cvetovima i plodovima paradajza i paprike. Na oštećenim mestima nastaju sitne srbrnasto-bele pege, koje kasnije potamne i šire se, što smanjuje asimilacionu površinu. Oštećeni cvetovi venu i opadaju, a plodovi se deformišu.

Znatno veće štete kalifornijski trips nanosi prenošenjem virusa bronzavosti (tomato spotted wilt virus) na paradajz, papriku i druge biljke.

Suzbijanje: Osnovne mere borbe se sastoje u uništavanju biljnih ostatakai suzbijanju korova tokom vegetacije (trips se održava na korovima), praćenju pojave tripsa i lovljenju imaga na plavim lepljivim pločama.

U proizvodnji paprike, krastavaca i cveća veoma su uspešne biološke mere borbe protiv ovih štotečina.