Tuta apsoluta (Tuta absoluta)

Tuta apsoluta je nova štetočina na našim prostorima. 2006. godine pristigla je iz Južne amerike u Španiju, a zatim polako pristigla i do nas. Tokom 2011. zabeležili smo je u okolini Rume, Uba i Leskovca.

Tuta napada useve iz porodice Solanacea i to uglavnom paradajz, plavi patlidžan i krompir. Sem toga može se naći i na paprici i duvanu. Neke korovske vrste su takođe odlični domaćini i to pre svega tatula i pomoćnica.

Štete: Štete koje mogu nastati mogu biti veoma velike, čak i do 100%. Prvi simptomi primete se na listu i donekle podsećaju na simptome koje prave lisni mineri. Za razliku od mina nastalih radom minera, mine tute su dosta šire i veće i posebno ih odlikuje to što izmet u listu guraju u jedan ćošak mine. Na stablu može doći do ubušivanja larve u stablo, te na taj način onemogućiti normalan porast (rad) biljke. Rana nastala ubušivanjem u stablo pogodno je mesto za razvoj bolesti. Štete nastaju i ubušivanjem larvi u plodove, te takvi plodovi nemaju komercijalnu vrednost.

Širenje: Najveća opasnost po našu proizvodnju predstavlja korišćenje "polovne" ambalaže. Ambalaža poprima miris paradajza, te tuta, ne znajući da je gajbica (a ne paradajz) polaže jaja i na taj način se širi u zemlji.

Zaštita: Biološke mere borbe postižu odlične rezultate u celogodišnjoj proizvodnji paradajza. U Izraelu su rešili problem kombinacijom anti-insekt mreža fitosanitarnih mera.

Od hemijskih preparata trenutno su aktuelni: Vertimec, Afirm, Koragen, Avaunt, Laser (Spintor)... I ako tuta objektivno predstavlja pretnju našoj proizvodnji, iskustva drugih zemalja, kod kojih se tuta javila ranije, nam govore da se ne treba previše plašiti ove štetočine. Sa druge strane sigurno se ne treba ni opustiti jer u tom slučaju šteta može biti velika.

Pažnja: Kod nas možete nabaviti feromonske klopke i feromone za rano otkrivanje tute. Ukoliko smatrate da ste imali problem ili očekujete problem slobodno se javite za dodatne informacije.